SEİK 2022 Yılı Nisan ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

SEİK 2022 Yılı Nisan ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

  27.04.2022 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi...

Sigorta Eksperleri Taban Ekspertiz Ücret Tarifeleri toplantıları gerçekleştirildi.

Sigorta Eksperleri Taban Ekspertiz Ücret Tarifeleri toplantıları gerçekleştirildi.

  Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Asil ve Yedek Üyeleri, Sigorta Eksperleri Çalışma...

SEİK 2022 Yılı Mart ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

SEİK 2022 Yılı Mart ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

  31.03.2022 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi...

SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Sektör toplantısına katıldı.

SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Sektör toplantısına katıldı.

  Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Bşk. Ahmet Nedim Erdem, İstanbul Ticaret Odası 20...

SEİK Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi’ne katıldı.

SEİK Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi’ne katıldı.

  Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Bşk. Ahmet Nedim ERDEM ile Komite Üyeleri 3-5 Mart...

SEİK 2022 Yılı Şubat ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

SEİK 2022 Yılı Şubat ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

  28.02.2022 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi...

 • SEİK 2022 Yılı Nisan ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

  SEİK 2022 Yılı Nisan ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

 • Sigorta Eksperleri Taban Ekspertiz Ücret Tarifeleri toplantıları gerçekleştirildi.

  Sigorta Eksperleri Taban Ekspertiz Ücret Tarifeleri toplantıları gerçekleştirildi.

 • SEİK 2022 Yılı Mart ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

  SEİK 2022 Yılı Mart ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

 • SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Sektör toplantısına katıldı.

  SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Sektör toplantısına katıldı.

 • SEİK Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi’ne katıldı.

  SEİK Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi’ne katıldı.

 • SEİK 2022 Yılı Şubat ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

  SEİK 2022 Yılı Şubat ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

 

27.04.2022 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi Üyelerinin tamamının katılım sağladığı Sigorta Eksperleri İcra Komitesi toplantısında;

- Sigorta Eksperliği sınavı,

- Sigorta Eksperleri Levhasında gerçekleştirilen işlemler,

- Karayolu Taşıtları Onarım Şartları ve Güvenliği İle Onarım Yerleri Hakkında Yönetmelik Taslağı,

- Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası çerçevesinde gerçekleştirilen risk inceleme heyetleri,

- Sigorta şirketlerinin ekspertiz ücret uygulamaları,

- 2022/12 sayılı Değer Kaybı Taleplerinde Ekspertiz İşlemlerine İlişkin Genelge,

- Statik IP Kontrolü,

- Talepsiz kapanan veya Kaza Tespit Tutanağı sonucu kusurlu çıkan araçlara ait eksper raporlarının bazı sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine (SBM) aktarılmaması,

- Değer kaybı dosyalarında Sigorta Eksperlerinin rapor paylaşımı,

- Yetkisiz olarak Sigorta Eksperliği faaliyetinde bulunan kişiler,   

- Sigorta Eksperinin atanmış olduğu hasar dosyasına ilişkin yapacağı araştırma,

 

Ayrıca, İcra Komitesine intikal ettirilen şikâyet, öneri ve talepler ile disiplin konuları gündeme gelmiştir.

 

 

 

Bu haberi paylaş

 

Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Asil ve Yedek Üyeleri, Sigorta Eksperleri Çalışma Komisyonu Üyeleri ile mesleki sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımlarıyla, İstanbul’da 2 Nisan 2022 Cumartesi günü TOBB İstanbul Hizmet Binasında ve 8 Nisan 2022 Cuma günü elektronik ortamda, Sigorta Eksperleri Ücret Tarifeleri Çalışma Toplantıları gerçekleştirildi.

Toplantıda; Sigorta Eksperleri Dernekleri temsilcileri konuya ilişkin sunumlar gerçekleştirmiş olup, katılımcılar aşağıdaki konulara ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

 

 • Ücret Tarifelerinde yer alıp açıkça belirtilmesine karşın, şehir dışı ekspertizlerde yol masrafları ve %25 ilave ücret farkını ödemeyen, sistemlerinde şehir dışı işaretleme yapılamayan ya da işaretleme yapılmasına karşın kilometre bilgisi girilemeyen sigorta şirketleri,

 

 • Eksperlerin hali hazırda vermekte oldukları ve pazarı genişletebilmek adına geleceğe dönük verebilecekleri hizmet kalemleri,

 

 • Tarifelerin güncel gereksinimlere göre revize edilmesi.

 

 

Bu haberi paylaş

 

31.03.2022 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi Üyelerinin tamamının katılım sağladığı Sigorta Eksperleri İcra Komitesi toplantısında;

-          Sigorta Eksperleri Levhasında gerçekleştirilen işlemler,

-          Karayolu Taşıtları Onarım Şartları ve Güvenliği İle Onarım Yerleri Hakkında Yönetmelik Taslağı,

-          Sigorta Ekspertiz raporlarının e-devlet üzerinden görüntülenebilmesi,

-          Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası çerçevesinde gerçekleştirilen risk inceleme heyetleri,

-         Yetkisiz olarak Sigorta Eksperliği faaliyetinde bulunanlar,   

-           Sigorta Eksperinin atanmış olduğu hasar dosyasına ilişkin yapacağı araştırma

-          Değer kaybı dosyalarında Sigorta Eksperlerinin rapor paylaşımı,

-          Ayrıca, İcra Komitesine intikal ettirilen şikâyet, öneri ve talepler ile disiplin konuları gündeme gelmiştir.

Bu haberi paylaş

 

Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Bşk. Ahmet Nedim Erdem, İstanbul Ticaret Odası 20 No' lu Sigortacılik Meslek Komitesi tarafından düzenlenen "COVID 19 Pandemisi’nin Sigortacılık Sektörüne Yansımaları Konulu Sektör Toplantısı"na konuşmacı olarak katıldı.

25 Mart 2022 Tarihinde İTO 20 No'lu Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Hüseyin Duru'nun yönetiminde gerçekleştirilen ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. İsrafil Kuralay’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıya; Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ikinci Başkanı Ali Ersoy, Türkiye Sigorta Reasurans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAIK) Başkanı Levent Korkut konuşmacı olarak katıldı.

Toplantıda; Ahmet Nedim Erdem, pandemi döneminde sigorta sektörünün başarılı bir sınav verdiğini, aynı dönemde gerçekleşen iki aynı depremdeki hasar süreçlerinin de başarılı bir şekilde yönetildiğini, yerinde ekspertizler ile birlikte uzaktan görüntülü ekspertiz koşullarının da sağlanarak eksperlerin hasar operasyon süreçlerini titiz bir şekilde devam ettirdiklerini, özel durumlarda yerinde ekspertiz yapılabilmesi için yasal izinlerin de alınarak sigortalıların hizmet almasında hiçbir eksikliğin yaşanmadığını ifade etti.

Erdem "Mevzuat açısından eksiğimiz olmamasına karşın sektörün hasar anındaki düşünce ve davranış muhafazakarlığı sebebi ile oluşan uyuşmazlıklar ile çok zaman kaybedildiğini, tüm bunların hasar süreçlerini sadeleştirerek, hasar süreçlerini şeffaf, ölçülebilir, denetlenebilir ve herkes için objektif bir hale getirecek "Yeni Bir Hasar Yönetmeliği düzenlemesi ile sağlanabileceğini, bu konuda da sektörün tüm paydaşlarının desteğinin önemli olduğunu ifade ederek konuşmasını tamamladı.

Bu haberi paylaş

 

Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Bşk. Ahmet Nedim ERDEM ile Komite Üyeleri 3-5 Mart 2022 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Uluslararası Sigortacılık Fuarı ve Kongresi’ne katıldı.

Sektör paydaşlarının yoğun katılım gösterdiği organizasyonda Ahmet Nedim ERDEM yaptığı açılış konuşınmada, Sigorta eksperleri olarak hasar tespitlerini mevzuat çerçevesinde yapan bir meslek örgütü olduklarını, “Kanun uyarınca TOBB nezdinde kurulan SEİK olarak eksperlerin sigortalılara hizmet etme noktasında her türlü gayreti gösterdiklerini söyledi. ERDEM, bugüne kadar ekonomik bağımsızlığımızı korumak adına zorunlu sigortalar kapsamında eksperlerin sıralı olarak atanması bizim en temel görevlerimiz arasında. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nde tarafsız olarak atanması gerçekleşmiştir” dedi.

2021 yılının aralık ayında trafik sigortalarında yapılan değişiklikle birçok tereddütün ortadan kalktığını kaydeden Erdem, “Türkiye’nin AB nezdinde temsil edilmesi için Uluslararası Eksperler Federasyonu’nun yönetim kuruluna girdik. Mesleğimizin ve sektörün uluslararası alanda temsili için önemli bir adım oldu. Ekspertiz süreçlerinin şeffaflaşması adına devamını sağlamak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

SİGORTA EKSPERLERİ AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMALARI VE SAHTE HASAR (FRAUD CLAIM) başlıklı panel’de SEİK Bşk. ERDEM, katılımcılara kişisel gelişim ve iş tecrübelerini aktardı.

InsurTech Hub tarafından “Türkiye Insurtech Ödülleri 2022” ile sigortacılıkta yapay zeka kullanımından siber güvenlik çözümlerine kadar her tür sigortaya destek teknolojik ürün ve proje değerlendirildi ve ödüllendirildi.

Bu haberi paylaş